Wedstrijdreglement 2023

 1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven.
 2. Bij overtreding van het reglement wordt de deelnemer gediskwalificeerd en uit de wedstrijd genomen. Dit ter beoordeling van een of meer leden van de organisatie.
 3. De hengelkeuze: Vrij. Er mag slechts 1 hengel boven het water zijn per visser.
 4. Het is verboden om voor het aangegeven tijdstip naar het water te gaan, op straffe van diskwalificatie!
 5. Optuigen van de hengel en peilen van de diepte, voor het begin van de wedstrijd, is toegestaan.
 6. Het is verboden te voeren voor het begin van de wedstrijd. Overgebleven voerresten mogen, na afloop, niet in het water worden gedumpt.
 7. Na het eerste signaal mag er 5 minuten zwaar gevoerd worden en gevist. Voeren uitsluitend vanaf de visplek. Na die 5 minuten mag men niet meer zwaar voeren, alleen nog het voer dat men in één hand kan pakken en aandrukken. Het 2e signaal is einde wedstrijd.
 8. De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te bewaren dat de vissen onbeschadigd kunnen worden teruggezet.
 9. Alle vis wordt gewogen, behalve snoek, snoekbaars en paling.
 10. Gekleurde maden, vers de vase en kunstaas zijn als aas verboden. Vers de vase, gekleurde maden of nabootsingen hiervan, in het voer, zijn ook niet toegestaan.
 11. Er wordt gevist in twee vakken.
 12. Het gebruik van katapult is op eigen risico.
 13. Het is verplicht om de visplek schoon achter te laten.
 14. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer tijdens de wedstrijd oploopt of veroorzaakt. Men vist op eigen risico. Schade aan derden worden op de deelnemer verhaald.
 15. Het niet laten wegen kost 25 punten. Wedstrijd niet deelnemen kost 50 punten. Indien 2 vissers hetzelfde gewicht hebben, wint diegene die het dichtstbij het midden van het vak heeft gevist.
 16. Prijzen persoonlijk afhalen, tenzij anders in overleg met de organisatie.
 17. Bij onweer wordt de wedstrijd stil gelegd, wachten op nader instructies van de wedstrijdleiding.