Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HSV De Leugenaar te Dalen.

HSV De Leugenaar gevestigd te Dalen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045452. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Leugenaar verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV De Leugenaar verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV De Leugenaar te Dalen.
 2. een product of dienst afneemt bij HSV De Leugenaar (zoals deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 HSV De Leugenaar verzamelt (mogelijk) de volgende (persoon-) gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het lidmaatschap (nummer) van een hengelsportvereniging;
 10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
 11. browsercookies.

1.3 HSV De Leugenaar kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de depersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV De Leugenaar via telefoonnummer 06-10271290 of per e-mail: hsvdeleugenaar@hotmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV De Leugenaar persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV De Leugenaar met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Leugenaar.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV De Leugenaar zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV De Leugenaar treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

DERDEN

4.1 HSV De Leugenaar kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 1. aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 2. NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
 3. verwerkers van HSV De Leugenaar (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 4. personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV De Leugenaar verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Leugenaar daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.