De Bongerd

6 december 2023.

Update De Bongerd. Door (weers) omstandigheden is het baggeren enkele keren uitgesteld, maar nu gaat het dan toch gebeuren. Maandag 11 december wordt er gestart met de aanvoer van het materieel. Aansluiten zullen de baggerwerkzaamheden uitgevoerd worden.

5 november 2023.

Update De Bongerd. De gemeente is al flink bezig geweest. Er is al veel riet verwijderd. Zoals het nu lijkt wordt er in week 46 en 47 gebaggerd.

17 oktober 2023.

Aankomende zaterdag, 21 oktober 2023, gaat de gemeente bij de Bongerd aan de slag. Er zal een begin gemaakt worden met het verwijderen van het riet en bosschage. Vanaf zaterdag kan men dus, tot nader order, niet meer vissen in de Bongerd.

8 0ktober 2023.

Werkzaamheden aan de Bongerd.

Na enkele jaren lobbyen bij de gemeente, is het dan eindelijk zover. De Bongerd wordt groots aangepakt. De Bongerd wordt uitgebaggerd en krijgt nieuwe beschoeiing. Tevens wordt rondom gesnoeid en de walkant geëgaliseerd.

Dit wordt een grote klus en gaat nu zelfs in een stroomversnelling. Er zijn al water- en bodemonderzoeken  door TAUW (Technisch Adviesburo voor de Unie van Waterschapsbonden) gedaan.

Men is nu nog aan het baggeren in de wijk De Heege, in Coevorden. Het kan wel zijn dat er al zo nu en dan werknemers bij de Bongerd bezig zijn.

Wanneer het baggeren, bij De Heege, gereed is, wordt de Bongerd aangepakt. Voor die tijd, zal de gemeente al veel riet en bosschage verwijderen. De verwachting is dat de gemeente over 2 weken aan de slag gaat en de baggeraar over 4 weken.

Het is nog onduidelijk wanneer de firma van de beschoeiing aan de slag kan. Afhankelijk van verschillende factoren, kan dit uiterlijk maart 2024 worden.

Tijdens de werkzaamheden kan er natuurlijk niet gevist worden. Wij houden u, via onze website en onze Facebookpagina op de hoogte. 

Wist u dat: De Bongerd al in 1811 op de landkaarten werd aangegeven? En dat de Bongerd zeer waarschijnlijk een pingoruïne is?

Nu is de Bongerd een visvijver met een mooi visbestand.

Op onze Facebookpagina vindt u foto’s van visvangsten en kunt u uw foto’s delen.

 Wilt u in de Bongerd vissen, heeft u de vispas van H.S.V. De leugenaar of de lidmaatschapskaart van de Bongerd (verkrijgbaar bij de Welkoop, te Coevorden) nodig. Zie ook de Reglementen.