Bestuur H.S.V. De Leugenaar

Welkom op de website van H.S.V. De Leugenaar.

Voorzitter/ ledenadministrateur; S. de Ridder te Odoornerveen, 06-10271290, hsvdeleugenaar@hotmail.com

(U kunt lid worden via vispas.nl en uw gegevens veranderen via mijnsportvisserij.nl ).

Secretaris; C. Dekker te Dalen, 0524-552254

Penningmeester; H. Smit te Dalen, 0524-551568

Bestuurslid; J. Boer te Coevorden, 06-15597936

Bestuurslid; M. Hendriks te Coevorden

Aspirant- bestuurslid; J. Turien

Aspirant-bestuurslid; G. Soppe

18 februari 2021.

Geachte leden/ vissers,

De algemene ledenvergadering wordt dit jaar niet gehouden in verband met de Corona epedimie. Toch willen wij jullie graag op de hoogte houden wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat er het jaar 2021 staat te gebeuren.

Bestuursnieuws.

Afgetreden zijn G.Koel en J.Pot. Gerrie vond het na 40 jaar in het bestuur te hebben gezeten, dat het tijd werd voor een opvolger. Sandra de Ridder heeft aageboden, op verzoek van het bestuur, om de taak over te nemen als voorzitter. Doordat er twee vacature’s zijn ontstaan worden Jaap Turien en Ger Soppe voorgedragen als aspirant bestuursleden. Indien er geen nieuwe kandidaten voor 1 april worden aangemeld, gaan zij ons bestuur versterken.

Financiën.

Afgelopen jaar hebben we een positief saldo van 1200,– euro behaald.

Ledental.

Dit jaar heeft het ledenbestand van de vereniging een enorme groei doorgemaakt. We zijn van 159 naar 229 leden gegroeid. Door de Corona en de restricties, hebben veel mensen de hengelsport (terug) gevonden. Wij zijn blij dat zoveel mensen de hengelsport hebben gevonden en wensen iedereen ook dit jaar weer veel visvangsten toe.

Competitie uitslag.

De top drie is geworden:

1. H. Hakkers

2. R. Brouwer

3. J.Turien.

Helaas kunnen we de prijzen dit jaar niet op de ledenvergadering uitreiken. De winnaars hebben thuis hun prijs ontvangen. Gefeliciteerd!

Dhr. Hakkers heeft zijn prijs ontvangen.

Koppelwedstrijd.

Het was een zeer geslaagde dag met alleen maar winnaars. Alle deelnemers gingen met heerlijke presentje naar huis. De winnaars waren:

1. C. Dekker/ D. Koel

2. F v.d. Bosch/ M. Bruggemeyer

3. R. Brouwer/ K.Müller

De competitie wedstrijden 2021 zijn aangevraagd, maar nog niet allemaal goed gekeurd. De data staan al wel op onze site vermeld, maar zijn dus onder voorbehoud.

Bongerd nieuws.

* Door het bestuur is, voor afscherming van fietsen/ auto’s, een hek geplaatst.

* Riet is gemaaid en verwijderd door vrijwillergers.

* In verband met Aalscholvers is een vogelverschrikker en een Orca geplaatst.

* Er is subsidie aan gevraagd voor nieuwe beschoeiing.

* Er zijn, begin februari, 15 prachtige Spiegelkarpers uitgezet.

Wij wensen iedereen een gezond en succesvol visjaar.

Met vriendelijke groet,

het bestuur HSV De Leugenaar.